FAQ

Her finder du svar på spørgsmål om kurserne og samarbejdet med os

Der er altid gode spørgsmål, når du bestiller et kursus til dine medarbejdere. Her er nogle eksempler:

Hvad er baggrunden for kurserne?
Baggrunden for kurserne, er praktiske observationer, samtaler, erfaringer og oplevelser med ledere og grupper af medarbejdere gennem mere end 20 års undervisning og ledelse.

Det har ført til identifikation af mislyde, som opleves og genkendes når et samarbejde ikke fungerer.
Og det har ført til identifikation af vellyde, som opleves og genkendes når samarbejdet fungerer.

Mislyde og vellyde er dét som kan ses, høres og mærkes i en gruppe, når de fx. taler med hinanden.
Vi har ved hvert kursus angivet mislyde og vellyde, som er typiske at opleve i en gruppe medarbejdere, der arbejder sammen.

Mette og Christine har hver deres praktiske, og teoretiske baggrund, som er fundamentet for indholdet og opbygningen i kurserne.

Hvad er det unikke ved disse kurser?
For at forklare det unikke, giver vi kurserne en benævnelse som 'samarbejds-udviklings-samtaler'. De fleste kender nemlig til MUS (medarbejder udviklingssamtaler). 

Disse kurser er udviklende samtaler for hele afdelingen, omkring samarbejdet. Målrettet ét adfærdsområde ad gangen, som alle kan genkende i hverdagen.

Alle har en holdning til adfærden i samarbejdet, en mening om den er god eller dårlig og erfaring med hvordan de selv oplever det.
Typisk gennem enten de mislyde eller vellyde, som vi har nævnt. Og som vi forklarer mere om i de enkelte kursusbeskrivelser.  

På kurserne, bliver dette drøftet og I får viden om konsekvenserne når mislyde ikke bliver håndteret. Alle bliver dermed oplyste i forhold til det, som skal aftales og være de fælles praktiske tilgange til samarbejdet.

Skal vi lære nye teorier at kende?
I skal ikke præsenteres for teorier i samarbejde og ledelse. Kurserne er renset for teorier.

Er kurserne 'bare' et nyt og smart koncept?
Nej, kurserne er ikke et koncept. De er en samling praktiske kurser i adfærd, som I kan genkende i jeres samarbejde. Vi har hørt, set og erfaret gennem de senere år, at der er et stort behov for kurser som disse. Ledere har brug for at tilbyde kurser, som uddanner medarbejderne gennem praksis, at de kan tale godt med hinanden.
I vil opdage, at I ikke skal gøre noget nyt. I skal 'bare' gøre det I gør bedre. I vil også opdage, at adfærd som virker godt i andre sammenhænge, også kan virke godt i samarbejdet. 

Hvorfor er kurserne nødvendige?
Det er vigtigt for virksomheden, at I kan arbejde godt sammen. På kurserne bliver I bedre til at tale med hinanden om det, som er vigtigt I gør bedre, og fastholder det I allerede gør godt. Den rette adfærd i samarbejdet er vigtig for medarbejdernes trivsel, arbejdsindsat og udvikling. Og det er vigtigt for virksomheden succes, at alle bidrager i fællesskab i samarbejdet om opgaverne. Derfor er disse kurser, som sætter fokus på at forbedre jeres adfærd i samarbejdet nødvendige.

Hvor mange kurser skal vi vælge?
Vi anbefaler minimum 3 kurser, som vi hjælper dig med at udvælge, så indholdet dækker jeres behov for et bedre samarbejde.

Kursernes opbygning er en model for en række udviklende samtaler om samarbejdet. 

Det første kursus vil være nyt for jer, og I lærer hvordan I kan tale med hinanden på en bedre måde om jeres samarbejde. 

På det andet kursus vil I genkende metoderne. Og I vil blive dygtigere til at deltage i samtalerne. Det hjælper, at I bliver endnu mere interesserede i at tale med hinanden om samarbejdet. 

På det tredje kursus er I blevet mere erfarne.  I begynder at se hvordan I kan tale om andre dele af jeres samarbejde. I vil være trygge ved metoderne i kurserne, fordi I har lært det hjælper på samarbejdet, nemlig det at I kan tale godt sammen. 

Kurserne foregår på denne måde: 

  Om opgaverne:

 • Kurserne består af praktiske opgaver, hvor I taler med hinanden. Parvis, og i mindre grupper. 

 • De fleste opgaver foregår stående, men det er også muligt at sidde ned. 

 • I vil få opgaverne udleveret på papir, fordi vi bruger meget sjældent powerpoint.

 • I får udleveret en fælles mappe til hvert kursus. Her vil der være en kursus beskrivelse. Og I kan samle jeres udfyldte opgaver, så det altid er nemt at finde de gode idéer frem igen. 


Om programmet: 

Opvarmning: Som indledning skal I have lov til at forholde jer det adfærdsområde som kurset handler om. Det er vigtigt, så I har noget konkret at bygge videre på. Alle svar er rigtige. 

Opdagelsen: Med nogle enkle og korte opgaver skal I prøve den aktuelle adfærd. Det er ikke skuespiløvelser. I får en opgave, som I skal udføre. Bagefter skal I drøfte, hvad I opdagede i denne opgave. 

Hvad er det for mig? Det er en opgave, hvor I taler med 1 eller 2 kolleger. I hjælper hinanden til at finde frem til det, som I hver især finder vigtigt. 

Hvad er det for os? Det er en opgave hvor I samles i mindre grupper. I finder i fællesskab ud af, hvad der er vigtigt for jeres samarbejde. 

Vores aftaler: Her får I opgaven at aftale det, som I beslutter at gøre med denne adfærd. I vælger hvornår det er vigtigt, at sætte ind med den aftalte adfærd. I beslutter hvordan denne adfærd skal bruges, I aftaler hvad I vil have ud af det, når I bruger den aftalte adfærd. I aftaler også hvordan I vil følge op, og husker jeres aftaler. 

Afrunding: I laver et resume af dagens kursus, opdagelser og aftaler.

Jeres samarbejde med os foregår på denne måde:

Før kurset

 • Som leder af afdelingen er du, vores primære kontakt person.
 • Allerførst taler vi grundigt med dig, og i fællesskab finder vi frem til hvilke kurser, som vil løfte jeres samarbejde til et højere niveau.
 • Vi aftaler rækkefølgen, og hvornår det passer bedst at afholde kurserne. 
 • Vi sender en aftale til dig, som du godkender og vores aftale er bindende. Se vores handelsbetingelser her.
 • Nogle dage før hvert kursus, mødes vi online og giver dig som leder en grundig introduktion til kurset. Du bliver klædt på, så du ved præcis hvad der forventes af dig.

Til kurset: 

I sørger for forplejning under kurset. Som ofte vil vand, kaffe og te være fint, fordi kurset kun varer 3.5 time.

I sørger for lokation. Vi kan hjælpe med at finde et sted, hvor det vil være godt at afholde kurserne. cc

I sørger for en kuglepen til alle. Derudover medbringer vi alle de materialer, som vi skal bruge.

Vi møder op 1 time før kurset, og gør lokalet parat til kurset.

På nogle kurser er vi 2 undervisere. Ellers er det kun 1 af os.

Efter kurset:

Du vil efter kurset, få jeres kursus mappe. I den vil du finde nogle gode spørgsmål, som du kan bruge på jeres møder. Spørgsmålene er en hjælp til, at I kan tale om det I har aftalt, og hvad I opnår med det.

Vi aftaler en dato efter kurset, hvor vi mødes online med dig igen. Vi vil høre hvad du, som leder efterfølgende har hørt og set i din afdeling. Og vi hjælper dig, at du kan følge op.

Skal kurset holdes ude eller hjemme?

Vi anbefaler, at kurserne afholdes i jeres egne lokaler. Det er der flere grunde til: 

 • Det er nemt for alle, at I ikke skal finde vej til en ny adresse. Måske langt fra arbejdspladsen.
 • Læringen fra kurserne, er nemmere at fastholde fordi den er foregået i kendte omgivelser.
 • I undgår udgifter til transport, lokaler og forplejning.
 • I undgår at bruge ekstra tid i forbindelse med at forlade arbejdet, og komme frem til kursusstedet.  

Det kan dog også anbefales, at I holder kurserne et andet sted. Og det kan der også være flere grunde til:

 • I ønsker at kurset, skal være en del af en personale dag, hvor I har flere punkter på programmet.
 • I ønsker også at forkæle personalet med en oplevelse i skønne omgivelser, og dejlig mad.
 • Jeres egne lokaler er ikke velegnede til at afholde et kursus.

Vores anbefalinger om gode konference steder:

Hvis I ønsker at afholde jeres kursus på Sjælland, kan vi anbefale Frydenlund i Vedbæk. Se mere om Frydenlund her.
Hvis I ønsker at afholde jeres kursus på Fyn, kan vi anbefale Hindsgavl Slot. Se mere om Hindsgavl Slot her.
Hvis I ønsker at afholde jeres kursus i Jylland, kan vi anbefale Comwell i Kolding. Se mere om Comwell Kolding her.

Lad os tale sammen, ganske uforpligtende

Find en tid i vores kalender, som passer dig. 

Udfyld formularen med dine gode spørgsmål til os

Informationer

BERNER / HONORÈ

Mette Berner CVR nummer: 42411671

Christine Honoré CVR nummer:  32572464

kontakt@bookus.dk

En kort præsentation

FAQ 
Nyhed: Få 24 skarpe spørgsmål


Kontakt os

Ring til Christine 40 380 484

Ring til Mette      22 670 730


Vores hjemmeside bruger cookies. Når du besøger os, må du acceptere vores brug af cookies. De anvendes kun når du besøger os her på siden.