Handelsbetingelser

Definitioner: Aftalens parter
Betegnelsen ‘Køber’ anvendes om den person, der bestiller kurser hos BERNER/HONORÈ som er den juridiske enhed, der med en ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling, og om den hjemmeside hvorfra kurserne præsenteres.

Produktinformation
På BookUs.dk oplyses kurserne væsentlige indhold. Kontakt os for yderligere oplysninger eller spørgsmål.

Bestilling
Præsentation af kurser samt priser på BookUs.dk er ikke et bindende tilbud. En bindende aftale mellem Køber og BERNER/HONORÈ er først indgået, når Køber godkender en ordrebekræftelse sendt af BERNER/HONORÈ.

Ansvarsfraskrivelse og garanti
BERNER/HONORÈ er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses reetablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill samt andet indirekte tab mv.  

Klagemuligheder
Hvis du vil klage over en vare eller en tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@bookus.dk.

Betaling
Betalingsbetingelser er 8 dage netto. Vi fremsender faktura til den person, der angives i aftalen. Såfremt du ønsker at betale via EAN systemet, oplyser du EAN nummer og initialer og betalingen vil blive gennemført automatisk.

Betalingsbetingelser på kurser
Når du bestiller et eller flere kurser til din virksomhed bliver du faktureret efter afholdelse efter hvert kursus. Priserne der er oplyst er vejledende og uden transportudgifter.

Aflysning af kursus
Skulle der mod forventning ske aflysning af konsulentaktiviteterne, er følgende almindelige regler gældende, med mindre andet aftales:
Ved aflysning mellem 90 og 60 dage før aftalte gennemførelsestidspunkt betales 25% af honoraret.
Ved aflysning mellem 60 til 15 dage før aftalte gennemførelsestidspunkt betales 50% af honoraret.
Ved aflysning senere end 15 dage før aftalte gennemførelsestidspunkt betales 100% af honoraret.

BERNER/HONORÈ forbeholder sig ret til at aflyse i forbindelse med instruktørs sygdom eller lignende, herunder force majeure. I så fald vil BERNER/HONORÈ  tilbyde, at kurset gennemføres på et senere tidspunkt, der aftales med kunden. Hvis BERNER/HONORÈ tilbyder, at kurset gennemføres inden for rimelig tid, vil kunden ikke have misligholdelses-beføjelser i anledning af aflysning.


Copyright BERNER/HONORÈ
Alle rettigheder til BERNER/HONORÈ

Copyright: Andre vilkår
Du må ikke reproducere, udgive, distribuere, udsende i medierne, digitalisere, redigere, fremstille afledte materialer, udlåne, sælge, udleje, lease, overføre eller rundsende – i sin helhed eller delhed. Enhver ikke aftalt præsentation (også ikke-interne seminarer, workshopper, kurser, klasseundervisning mv.), kopiering, kommerciel udnyttelse eller anden uautoriseret brug er forbudt uden udtrykkelig skriftlig aftale med BERNER/HONORÈ. Enhver krænkelse af den intellektuelle ejendomsret gør dig til genstand for civile og kriminelle bøder. Der tages forbehold for alle rettigheder, som ikke måtte være nævnt udtrykkeligt her.

Forbehold for ændringer
BERNER/HONORÈ forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om ændringer.

Misbrug
Misbrug af BERNER/HONORÈ fører til politianmeldelse.

Lad os tale sammen, ganske uforpligtende

Find en tid i vores kalender, som passer dig. 

Informationer

BERNER / HONORÈ

Mette Berner CVR nummer: 42411671

Christine Honoré CVR nummer:  32572464

kontakt@bookus.dk

En kort præsentation

FAQ 
Nyhed: Få 24 skarpe spørgsmål


Kontakt os

Ring til Christine 40 380 484

Ring til Mette      22 670 730


Vores hjemmeside bruger cookies. Når du besøger os, må du acceptere vores brug af cookies. De anvendes kun når du besøger os her på siden.