Kursus 6 : Det undersøgende samarbejde

Er du leder, og genkender du dette hos dine medarbejdere?

Ingen har lyst til at stille spørgsmål til hinanden


Medarbejderne ikke er gode til at stille de rigtige spørgsmål til hinanden. Og derfor kommer de til dig i stedet for. Du synes det, ville være bedre hvis de talte sammen.

Uenigheder håndteres som diskussioner

Medarbejderne bliver nemt uenige. Og nogle bliver ubehagelige, når de skal tale om det. Du oplever, at andre bliver utrygge når der opstår uenigheder.

Der sker fejl, som burde være undgået

Der er ofte fejl i arbejdsgangene fordi medarbejderne ikke har sikret sig, at de har forstået opgaven. Der sker også fejl som ikke var sket, hvis I først havde talt sammen.

Så er kurset "Det undersøgende samarbejde" det rigtige til jer!

På kurset vil I lære hvordan I bliver gode til at bruge spørgsmål i samarbejdet.

 • I vil lære at stille gode spørgsmål, og lærer hvordan det er bedst at tale om dem.

 • I vil forstå, hvorfor det er vigtigt I aftaler hvordan I kan stille spørgsmål til hinanden.

 • I vil lære hvornår det er godt for jer, at I afsætter tid til de undersøgende spørgsmål.

I er ikke dygtige nok til at tale med hinanden

Der sker fejl hos jer, og der opstår uenigheder. Det kan ikke undgås. Og hurra for det, fordi nogle gange kommer der vigtig læring ud af det, som faktisk forbedrer noget. 

Men vi har gennem årene desværre set og hørt, at ledere og medarbejdere ikke har lært hvordan det er bedst muligt at tale med hinanden om samarbejdet og arbejdsopgaverne. 

Det resulterer ofte i, at I introducerer fx nye systemer, koncepter og personprofilanalyser. Det betyder, I skal sætte jer ind i noget nyt og bruge tid på at lære det, inden I kan bruge det i praksis. Derfor sker der ofte ingenting, fordi I havde ikke den nødvendige tid til rådighed.

Det er dårligt for virksomheden og trivslen, at I ikke er gode til at tale med hinanden.
Det er nemlig risiko for kritik, bekymringer og misforståelser hos medarbejderne.
Det påvirker jeres vilje til at udføre arbejdet bedst muligt, når I har kolleger som fx er bekymrede eller kritiske overfor det I gør.
I kan ende med at gå glip af potentialet, som alle besidder og gerne vil bidrage med. Og det påvirker den generelle arbejdslyst. 

I skal lære at nå frem til løsninger hos jer på en enkel måde.
I vil blive gode til at tale med hinanden. Det betyder, at I også bliver dygtige til at tale med alle andre omkring jer. Andre som I også skal samarbejde med, og levere ydelser eller services til.
På dette kursus skal I lære at stille gode spørgsmål. I skal lære at være undersøgende overfor det I gør, og måden I taler med hinanden på. I skal også lære at være imødekommende overfor kolleger, som stiller spørgsmål. 

Vi anbefaler, at kurset afholdes i jeres egne lokaler.
Så er I nemlig i det daglige område, hvor samarbejdet skal fungere. Det gør det nemmere for jer, når I skal fortsætte samarbejdet efter kurset, når I allerede er i jeres egne lokale omgivelser.

Det undersøgende samarbejde

Mislyde du vil opleve, når samarbejdet ikke fungerer

 • Medarbejderne har svært ved at forstå opgaven, og flere kan ikke orientere sig og mister overblikket over egne opgaver.
 • Du modtager spørgsmål som udtrykker kritik direkte mod dig, som leder. Kritik af din måde at lede på og træffe beslutninger på. 
 • Der dukker negative og udfordrende udsagn op om andre kollegers arbejde.
 • Når der opstår mulighed for at stille spørgsmål, så oplever du stilhed fra medarbejderne. Men efter mødet, har de alle igen travlt med at beklage sig og brokke sig.


Vellyde du vil opleve, når samarbejdet fungerer

 • Medarbejderne kommer med gode, passende og rimelige spørgsmål på de helt rigtige tidspunkter.
 • Medarbejderne er gode til at tage imod svarene. Også selvom det ikke altid er positive svar.
 • Medarbejderne er hurtige til at forstå opgavens formål, form, problematikker og muligheder.
 • Medarbejderne kommer hurtigt i gang med samarbejdet og hjælper ydermere hinanden, når nye spørgsmål opstår. 
 • Du oplever, at medarbejderne klarer arbejdet og samarbejdet bedre, end du kunne forvente, og alle yder det bedste, som de kan. Sammen og hver for sig.Kilde til mislyde og vellyde fra bogen: Den InVIterende leder

Book kurset "Det undersøgende samarbejde" hvor I finder de gode løsninger hos jer

I vil lære

I vil lære betydningen af spørgsmål, og hvordan I kan formulere passende spørgsmål til hinanden i situationen.
I vil lære hvordan I taler godt sammen, så alle oplever at blive lyttet til på en ordentlig måde.


I vil beslutte

I vil i fællesskab beslutte, hvornår det er vigtigt for jer, at I afsætter tid til at tale sammen om arbejdsopgaven og om samarbejdet. 
I vil beslutte hvilke metoder, som virker godt i samtalerne hos jer.


I vil opnå

I vil opleve, at det bliver tilladt at tale om tvivl, bekymringer og kritik. I vil opleve at disse bliver nemmere at udrydde. 

I vil opnå at få god læring ud af misforståelser og uenigheder.
Jeres samarbejde vil fungere endnu bedre, fordi I kan tale godt med hinanden.

Før kurset har vi møde med lederen, for at sikre en grundig gennemgang af kurset.
Og efter kurset mødes vi igen, for at gøre det lærte håndgribeligt, at fastholde.

Kurset indeholder:

Opgaver

I får mulighed for at forholde jer til den undersøgende adfærd, så alle har en god forståelse hvad det handler om.
I vil få forskellige opgaver, der hjælper at opdage hvad det hele betyder for jeres samarbejde. 

Opgaverne er nøje udviklet til, at I som medarbejdere kan undersøge vigtigheden og mulighederne med denne adfærd i et samarbejde.

Samtaler

Opgaverne består af praktiske samtaler, der hjælper jer alle til en bedre viden, der gør den undersøgende adfærd konkret i jeres samarbejde. Samtalerne er både parvise og i mindre grupper.
I får instrukser til at finde de løsninger, som vil forbedre samarbejdet hos jer.

Beslutninger

I vil aftale hvad I hver især vil forbedre. Og I vil aftale, hvad I kan beslutte i fællesskab. Samt hvordan I vil følge op på det. 
Lederen og evt. ledelsesansvarlige bliver informeret, og hjulpet til at hjælpe efter kurset.

Vores baggrund for at undervise.

Vi har undervist, rådgivet medarbejdere og ledere i 20 år i samarbejde og ledelse.  
Vi har specialiseret os i kommunikation, coaching og aktive læringsmetoder.
Du kan læse mere om vores baggrund her.

De praktiske informationer om kurset

Varighed 3,5 time

I vælger lokation

4 - 25 deltagere

Engelsk sprogversion mulig

Kr. 15.000

Gode spørgsmål om kurserne

Der er altid gode spørgsmål, når du bestiller et kursus til dine medarbejdere. Her er nogle eksempler:
Hvad er baggrunden for kurserne?
Baggrunden for kurserne, er praktiske observationer, erfaringer og oplevelser med grupper af medarbejdere gennem mere end 20 års undervisning.
Skal vi lære nye teorier at kende?
I skal ikke præsenteres for teorier i samarbejde. Kurserne er renset for teorier.
Er kurserne 'bare' et nyt og smart koncept?
Nej, kurserne er ikke et koncept. De er en samling praktiske kurser i adfærd, som I allerede har i jeres samarbejde.
Hvorfor er kurserne nødvendige?
Det er vigtigt for virksomheden, at I kan arbejde godt sammen. På kurserne bliver I bedre til at tale med hinanden om det, som er vigtigt I gør bedre, og fastholder det I allerede gør godt.

Lad os tale sammen, ganske uforpligtende

Find en tid i vores kalender, som passer dig. 

Book kurset: Det undersøgende samarbejde

Kontakt os, og vi vil aftale hvornår det vil passe i jeres kalender. Du kan også booke en tid i vores kalender.
Du kan læse mere om priserne her:

Når du vil have flere informationer, kan du skrive til os. 

Informationer

BERNER / HONORÈ

Mette Berner CVR nummer: 42411671

Christine Honoré CVR nummer:  32572464

kontakt@bookus.dk

En kort præsentation

FAQ 
Nyhed: Få 24 skarpe spørgsmål


Kontakt os

Ring til Christine 40 380 484

Ring til Mette      22 670 730


Vores hjemmeside bruger cookies. Når du besøger os, må du acceptere vores brug af cookies. De anvendes kun når du besøger os her på siden.