Kursus 7 : Det hjælpsomme samarbejde

Er du leder, og genkender du dette hos dine medarbejdere?

Medarbejderne har brug for hjælp, men siger det ikke højt til kollegerne 


Medarbejderne ikke er gode til bede om hjælp af hinanden. De kommer til dig i stedet for. Du synes det vil være bedre hvis de kunne aftale det med hinanden.

Medarbejderne har travlt på forskellige tidspunkter

Afdelingen har ofte en blanding af medarbejder som løber meget stærkt, mens andre tager den med ro.
Du oplever, at de vender ryggen til hinanden, i stedet for at bakke op.

Medarbejderne føler sig under pres af tid, og andre kolleger

Du hører fra medarbejderne, at de ikke kan nå opgaven. De fortæller, at kollegerne ikke kan hjælpe. Og de oplever det er umuligt, at få den hjælp de har brug for.

Så er kurset "Det hjælpsomme samarbejde" det rigtige til jer!

På kurset vil I lære hvordan I bliver bedre til at hjælpe hinanden.

 • I vil lære at vide hvad hjælp handler om i jeres samarbejde.  

 • I vil forstå hvilken type hjælp, der er brug for i de enkelte arbejdssituationer.

 • I vil lære at hjælp ofte handler om at I er sammen om at give støtte, opmuntring og opbakning.

I er ikke hjælpsomme nok overfor hinanden

'Jeg har brug for hjælp'. Det er noget, som flere hos jer skal have modet til at sige til kollegerne. Men vi ved, at det ikke siges så ofte, som det burde. Det skyldes blandt andet, at det er upræcist hvad I skal hjælpe med.  

Medarbejdere som ikke får den hjælp de har brug for, bliver oftere syge og stressede. Hvis de ikke får helbredsproblemer, begynder i stedet at lede efter et nyt job.

Men det påvirker også jeres samarbejde negativt. Særligt når medarbejderne begynder at tale med hinanden om den hjælp, som de ikke får. De bliver mere kritiske overfor jeres ledelse og de beslutninger der tages. Og de får en irritation mod fx jeres kunder, som de synes er urimelige og krævende.

De fleste tror desværre, at hjælp kun handler om at GØRE noget for hinanden. Og få tilført ekstra ressourcer. Men hjælp handler lige så ofte om at VÆRE noget for hinanden.

Det er helt sikkert allerede tydeligt i jeres samarbejde, hvem som gør hvad. Også i situationerne hvor der er sygdom, og ferier. Her ved I præcist hvem som afløser. I ved hvem, som også kan udføre andres opgaver osv.
Så den form for hjælp er helt på plads. Og vi kan heller ikke forlange flere hænder, mere tid eller, at få færre opgaver.

Det som I skal lære og blive bedre til, er at definere hvad hjælp også betyder i jeres samarbejde. Hvilken hjælpsom adfærd, der er brug for mandag kl. 14 eller torsdag kl. 9, når nogle kolleger har opgaver som er særligt krævende.

I skal lære at nå frem til løsninger hos jer på en enkel måde.
På dette kursus vil I lære at definere forskellige former for hjælp, som I har brug for. I vil lære at aftale hvordan I beder om hjælp, og hvordan I tilbyder hjælp. 

Vi anbefaler, at kurset afholdes i jeres egne lokaler.
Så er I nemlig i det daglige område, hvor samarbejdet skal fungere. Det gør det nemmere for jer, når I skal fortsætte samarbejdet efter kurset, når I allerede er i jeres egne lokale omgivelser.

Det hjælpsomme samarbejde

Mislyde du vil opleve, når samarbejdet ikke fungerer

 • Ingen taler om at hjælpe hinanden. Der tales meget i krogene om bøvlet og besværet med at løse opgaverne.
 • Medarbejderne taler mest om deres egne opgaver. Det er tydeligt afgrænset, hvad der er mit og dit område.
 • Det siges højt, at ‘Jeg har rigeligt, at se til’, og der hersker en tydelig stemning af, at man ikke skal forvente noget af hinanden.
 • Ingen beder nogen om hjælp. Medarbejderne lukker øjnene for hinandens ‘råb’ om hjælp.
 • Du ser, at medarbejderne er hurtige til at gå videre, se væk og vende ryggen til en kollega, der ikke evner at bede om hjælp.
 • De udtrykker i samme sætning: ‘Jeg er god til at hjælpe, men der er ingen der hjælper mig’.
 • Du hører også udsagn som: ’Han må da selv sige til, hvis han vil have hjælp.’ eller ‘Jeg kunne da ikke vide, at hun havde brug for hjælp.’Vellyde du vil opleve, når samarbejdet fungerer

 • ‘Skal jeg hjælpe dig med … ?’ er en sætning, som du sikkert ofte hører.
 • Dine medarbejdere er opmærksomme på at hjælpe hinanden, støtte hinanden, opmuntre hinanden og bakke hinanden op.
 • Du kan spørge hvem som helst af dine medarbejdere: ‘Ved du om nogen har brug for hjælp?’ og du vil få et præcist svar: Hvem der har brug for hjælp, og hvad hjælpen handler om.
 • I taler ofte om at hjælpe hinanden i de forskellige opgaver og i samarbejdet. Og I er hurtige til at gøre det konkret, hvad hjælpen dækker over, og hvad det skal føre til. Det handler ikke bare om at blive hurtigt færdige eller slippe for at lave for meget.
 • Du hører dine medarbejdere udtrykke, at I alle er sammen om at hjælpe hinanden i fællesskabet.
 • Du får ofte at vide af dine lederkolleger, at de kan se og høre, hvor godt dine medarbejdere samarbejder.


Kilde til mislyde og vellyde fra bogen: Den InVIterende leder

Book kurset "Det hjælpsomme samarbejde" hvor I finder de gode løsninger hos jer

I vil lære

I vil lære definere hjælp som der er brug for, for at få samarbejdet til at fungere. I vil lære at aftale hvordan I beder om og tilbyder hjælp. Og I vil lære formulere jeres hjælp i korte og mundrette sætninger, så alle ved hvad hjælpen dækker over.


I vil beslutte

I vil i fællesskab beslutte, hvornår det er vigtigt for jer, at I aftaler hjælp med hinanden. I vil beslutte hvordan det er tilladt at bede om at definere, aftale og formulere hjælp.


I vil opnå

I vil opleve, at det bliver nemt at bede om hjælp. I vil opleve, at I kan hjælpe hinanden på mange flere måder end bare at gøre noget for hinanden. I vil opleve, at det går hurtigere og nemmere at udføre arbejdet, når der er opbakning, opmuntring og støtte fra kollegerne. 


Før kurset har vi møde med lederen, for at sikre en grundig gennemgang af kurset.
Og efter kurset mødes vi igen, for at gøre det lærte håndgribeligt, at fastholde.

Kurset indeholder:

Opgaver

I får mulighed for at forholde jer til den hjælpsomme adfærd, så alle har en god forståelse hvad det handler om.
I vil få forskellige opgaver, der hjælper at opdage hvad det hele betyder for jeres samarbejde. 

Opgaverne er nøje udviklet til, at I som medarbejdere kan undersøge vigtigheden og mulighederne med denne adfærd i et samarbejde.

Samtaler

Opgaverne består af praktiske samtaler, der hjælper jer alle til en bedre viden, der gør den hjælpsomme adfærd konkret i jeres samarbejde. Samtalerne er både parvise og i mindre grupper.
I får instrukser til at finde de løsninger, som vil forbedre samarbejdet hos jer.

Beslutninger

I vil aftale hvad I hver især vil forbedre. Og I vil aftale, hvad I kan beslutte i fællesskab. Samt hvordan I vil følge op på det. 
Lederen og evt. ledelsesansvarlige bliver informeret, og hjulpet til at hjælpe efter kurset.

Vores baggrund for at undervise.

Vi har undervist, rådgivet medarbejdere og ledere i 20 år i samarbejde og ledelse.  
Vi har specialiseret os i kommunikation, coaching og aktive læringsmetoder.
Du kan læse mere om vores baggrund her.

De praktiske informationer om kurset

Varighed 3,5 time

I vælger lokation

4 - 25 deltagere

Engelsk sprogversion mulig

Kr. 15.000

Gode spørgsmål om kurserne

Der er altid gode spørgsmål, når du bestiller et kursus til dine medarbejdere. Her er nogle eksempler:
Hvad er baggrunden for kurserne?
Baggrunden for kurserne, er praktiske observationer, erfaringer og oplevelser med grupper af medarbejdere gennem mere end 20 års undervisning.
Skal vi lære nye teorier at kende?
I skal ikke præsenteres for teorier i samarbejde. Kurserne er renset for teorier.
Er kurserne 'bare' et nyt og smart koncept?
Nej, kurserne er ikke et koncept. De er en samling praktiske kurser i adfærd, som I allerede har i jeres samarbejde.
Hvorfor er kurserne nødvendige?
Det er vigtigt for virksomheden, at I kan arbejde godt sammen. På kurserne bliver I bedre til at tale med hinanden om det, som er vigtigt I gør bedre, og fastholder det I allerede gør godt.

Lad os tale sammen, ganske uforpligtende

Find en tid i vores kalender, som passer dig. 

Book kurset: Det hjælpsomme samarbejde

Kontakt os, og vi vil aftale hvornår det vil passe i jeres kalender. Du kan også booke en tid i vores kalender.
Du kan læse mere om priserne her:

Når du vil have flere informationer, kan du skrive til os. 

Informationer

BERNER / HONORÈ

Mette Berner CVR nummer: 42411671

Christine Honoré CVR nummer:  32572464

kontakt@bookus.dk

En kort præsentation

FAQ 
Nyhed: Få 24 skarpe spørgsmål


Kontakt os

Ring til Christine 40 380 484

Ring til Mette      22 670 730


Vores hjemmeside bruger cookies. Når du besøger os, må du acceptere vores brug af cookies. De anvendes kun når du besøger os her på siden.