Kursus 9 : Det værdsættende samarbejde

Er du leder, og genkender du dette hos dine medarbejdere?

Medarbejderne taler ofte dårligt om hinanden


Når du taler med dine medarbejdere i enerum, taler de dårligt om hinanden. Du oplever ligefrem at de sladrer om hinanden. Du overhører også, at de bagtaler en kollega overfor en kunde.

Medarbejderne oplever, at kolleger modarbejder dem

Dine medarbejdere udtrykker, at de ikke oplever opbakning fra kollegerne. De oplever, at de selv gør meget for samarbejdet, men at de kun møder modstand fra kollegerne. 

Medarbejderne bliver ikke anerkendt for deres indsats

Dine medarbejdere er krævende overfor at få mere i løn, mere ansvar og flere goder. De udtrykker at de mangler anerkendelse for deres indsats, og vil derfor belønnes mere.

Så er kurset "Det værdsættende samarbejde" det rigtige til jer!

På kurset vil I lære hvordan I vil være værdsættende overfor hinandens indsats i samarbejdet

 • I vil lære hvad værdsættelse og anerkendelse betyder i et samarbejde.

 • I vil forstå hvorfor det er vigtigt, at alle værdsættes.

 • I vil lære forskellige måder, som I kan værdsætte hinanden på.

I skal alle værdsætte hinanden meget mere

Det er ikke kun din opgave som leder, at værdsætte dine medarbejdere. Du går forrest ja, men det er en fælles opgave at indsatsen i samarbejdet bliver værdsat.

Gennem alle årene hvor vi har undervist grupper af medarbejdere, viser det sig gang på gang, at værdsættelse sker alt for sjældent i forhold til det behov der er.

Når I ikke værdsætter alle, eller kun værdsætter enkelte en gang om måneden, så bliver det meningsløst at gå på arbejde og bidrage det bedste I kan.
Dine medarbejdere bliver krævende overfor at få mere i løn eller andre goder. Og når du ikke kan tilbyde det, så finder de et andet arbejde.
Men mere i løn, og andre goder er ikke alt, der betyder noget i vores samfund i dag.

Dine medarbejdere skal høre fra dig, og fra kollegerne at alle gjorde en god indsats. De skal høre, hvilken betydning det havde, at I sammen fik det til at fungere. De vil alle sammen gerne være en del af en gruppe, som lykkes med noget. Og det skal I sikre, at alle hører så tit og ofte det er muligt.

Det værdsættende samarbejde hænger tæt sammen med det I lærte i Det betydningsfulde samarbejde. Der taler I om, betydningen af det I skal og det I gør. Og her kommer anerkendelse, værdsættelsen af indsatsen for det. 

Dine medarbejdere vil opleve stolthed og taknemmelighed for at være en del af samarbejdet. Det er livsvigtigt for at jeres samarbejde vil blive ved med at fungere godt. 

I værdsættelsen handler det også om, at indsatsen skaber en tydelig sammenhæng til resten af virksomheden. I kan værdsætte jeres vision, mission og den indsats I alle gør for at leve op til de mål. I kan værdsætte den adfærd I har, som betyder at jeres værdier har liv, og ikke bare er ord på et stykke papir.

I skal lære at nå frem til løsninger hos jer på en enkel måde.
På dette kursus vil I lære at forstå betydningen af værdsættelse i det daglige samarbejde. I vil lære at værdsættelse kommer FRA alle TIl alle OM alle. At det er en holdindsats. I vil lære nogle måder at gøre det, og det vil hjælpe jer til at finde frem til hvordan I vil værdsætte hinanden på helt almindelige arbejdsdag. Så alle oplever, at være en del af et betydningsfuldt fællesskab.

Vi anbefaler, at kurset afholdes i jeres egne lokaler.
Så er I nemlig i det daglige område, hvor samarbejdet skal fungere. Det gør det nemmere for jer, når I skal fortsætte samarbejdet efter kurset, når I allerede er i jeres egne lokale omgivelser.

Det værdsættende samarbejde

Mislyde du vil opleve, når samarbejdet ikke fungerer

 • Tilliden til dig som leder, er svækket. Medarbejderne kommer ikke til dig med deres gode oplevelser. Kun deres seneste belønningskrav.
 • Indsatsen er middelmådig fra alle. 

 • Når værdsættelse mangler, så tager kritikken over. Medarbejderne brokker sig over kollegerne og taler negativt om ‘de andre’.
 • Der opstår kliker, og der er risiko for mobning, fordi det bliver de negative omtaler af kollegerne, som samler medarbejderne i grupper. 

 • Stress har også gode kår, fordi det ikke er muligt at vide, hvad den enkelte og teamet kan gøre for at løse de mange uventede og svære opgaver.
 • Det er ikke tydeligt, hvordan samarbejdet egentlig skal foregå.
 • Medarbejderne er ofte sygemeldte.
 • 
Medarbejderne er i det store og hele ret utilfredse med virksomheden og med ledelsen.
 • Evnen til at fastholde de gode medarbejdere og tiltrække nye medarbejdere bliver svag.

Vellyde du vil opleve, når samarbejdet fungerer

 • Vellydene i teamet kommer fra medarbejdere, som taler venligt til hinanden, når de mødes eller skal bede hinanden om noget.
 • De taler venligt med hinanden, når de taler om arbejdet.
 • De taler venligt om hinanden overfor kunderne, til dig som deres leder og til de øvrige kolleger i gruppen.
 • Medarbejderne er gode til at fremhæve én kollega, og de udtrykker med lethed, hvad de er stolte over og tilfredse med i samarbejdet.
 • Når de møder kunderne, er de hurtige til at udtrykke en tillid til deres kolleger.
 • Som leder oplever du, at medarbejderne bakker hinanden op og står sammen for at løse opgaverne.
 • Medarbejderne er gode til at løse opgaverne bedre end forventet.
 • Som leder betragtes du som en vigtig del af samarbejdet.

Kilde til mislyde og vellyde fra bogen: Den InVIterende leder

Lad os tale sammen, ganske uforpligtende

Find en tid i vores kalender, som passer dig. 

Book kurset "Det værdsættende samarbejde" hvor I finder de gode løsninger hos jer

I vil lære

I vil lære at værdsætte og anerkende hinanden på flere måder. I vil opdage hvad det betyder for kollegerne, og for samarbejdet. I vil lære hvornår det er vigtigt I værdsætter indsatsen i samarbejdet.  


I vil beslutte

I vil i fællesskab beslutte, hvornår I vil værdsætte hinanden. Og I vil aftale hvordan I vil værdsætte hinanden, og aftale hvordan I håndterer ansvaret.
I vil udarbejde et start katalog med forskellige måder at værdsætte hinanden på. 


I vil opnå

I vil opleve, at alle bliver mere stolte over at være en del af jeres fællesskab i virksomheden. I vil ikke bare opfatte hinanden som kolleger, der arbejder samme sted. Men opleve, at jeres samarbejde har mere mening og betydning for jer alle. I vil opleve en taknemmelighed overfor de kolleger, som I arbejder sammen med.

Før kurset har vi møde med lederen, for at sikre en grundig gennemgang af kurset.
Og efter kurset mødes vi igen, for at gøre det lærte håndgribeligt, at fastholde.

Kurset indeholder:

Opgaver

I får mulighed for at forholde jer til den værdsættende adfærd, så alle har en god forståelse hvad det handler om.
I vil få forskellige opgaver, der hjælper at opdage hvad det hele betyder for jeres samarbejde. 

Opgaverne er nøje udviklet til, at I som medarbejdere kan undersøge vigtigheden og mulighederne med denne adfærd i et samarbejde.

Samtaler

Opgaverne består af praktiske samtaler, der hjælper jer alle til en bedre viden, der gør den værdsættende adfærd konkret i jeres samarbejde. Samtalerne er både parvise og i mindre grupper.
I får instrukser til at finde de løsninger, som vil forbedre samarbejdet hos jer.

Beslutninger

I vil aftale hvad I hver især vil forbedre. Og I vil aftale, hvad I kan beslutte i fællesskab. Samt hvordan I vil følge op på det. 
Lederen og evt. ledelsesansvarlige bliver informeret, og hjulpet til at hjælpe efter kurset.

Vores baggrund for at undervise.

Vi har undervist, rådgivet medarbejdere og ledere i 20 år i samarbejde og ledelse.  
Vi har specialiseret os i kommunikation, coaching og aktive læringsmetoder.
Du kan læse mere om vores baggrund her.

De praktiske informationer om kurset

Varighed 3,5 time

I vælger lokation

4 - 25 deltagere

Engelsk sprogversion mulig

Kr. 15.000

Gode spørgsmål om kurserne

Der er altid gode spørgsmål, når du bestiller et kursus til dine medarbejdere. Her er nogle eksempler:
Hvad er baggrunden for kurserne?
Baggrunden for kurserne, er praktiske observationer, erfaringer og oplevelser med grupper af medarbejdere gennem mere end 20 års undervisning.
Skal vi lære nye teorier at kende?
I skal ikke præsenteres for teorier i samarbejde. Kurserne er renset for teorier.
Er kurserne 'bare' et nyt og smart koncept?
Nej, kurserne er ikke et koncept. De er en samling praktiske kurser i adfærd, som I allerede har i jeres samarbejde.
Hvorfor er kurserne nødvendige?
Det er vigtigt for virksomheden, at I kan arbejde godt sammen. På kurserne bliver I bedre til at tale med hinanden om det, som er vigtigt I gør bedre, og fastholder det I allerede gør godt.

Lad os tale sammen, ganske uforpligtende

Find en tid i vores kalender, som passer dig. 

Book kurset: Det værdsættende samarbejde

Kontakt os, og vi vil aftale hvornår det vil passe i jeres kalender. Du kan også booke en tid i vores kalender.
Du kan læse mere om priserne her:

Når du vil have flere informationer, kan du skrive til os. 

Informationer

BERNER / HONORÈ

Mette Berner CVR nummer: 42411671

Christine Honoré CVR nummer:  32572464

kontakt@bookus.dk

En kort præsentation

FAQ 
Nyhed: Få 24 skarpe spørgsmål


Kontakt os

Ring til Christine 40 380 484

Ring til Mette      22 670 730


Vores hjemmeside bruger cookies. Når du besøger os, må du acceptere vores brug af cookies. De anvendes kun når du besøger os her på siden.